All posts by admin

娜姐約你12.19科學園見!

娜姐約你12.19科學園見!

周秀娜真係神算,拍嗰陣已經開口中,知道今日會凍…那12.19又會唔會真係凍到震~震住跑呢?(有娜姐打氣,震住都係開心跑,報名click >>> http://nmplus.hk/letsrun ) Chrissie Chau 周秀娜 #letsrun #letsrunhk #letsrunletsfun #周秀娜 Video:Let’s Run x 娜姐十卜